Stop de Oven stopt ermee


Gisterenavond heeft de algemene vergadering van Stop de Oven beslist om de vzw te ontbinden.

Vzw Stop de Oven werd 11 jaar geleden opgericht met een welomlijnd doel: Het stoppen van de geplande afvalverbrandingsoven op Kampenhout-Sas.

Dat doel is bereikt. De oven komt er niet, en dus zit ons werk erop.

Vzw Stop de Oven is nu in vereffening. Zodra we alle administratieve rompslomp hebben afgewerkt, verdwijnt de vzw definitief.

Eén van de zaken die we moeten regelen is het afsluiten van onze boekhouding. In lijn met de statuten en doelstellingen van de vzw heeft de algemene vergadering beslist om onze resterende financiële reserves — zo'n 4500 euro — over te maken aan vzw Natuurpunt.


Tot slot

Een verbrandingsoven stoppen is een hele uitdaging, maar wellicht eenvoudiger dan iedereen te bedanken zonder daarbij iemand over het hoofd te zien. Liever dan iemand te vergeten, houden we het bij:

Bedankt voor jullie steun, bedankt voor alle hulp, en bedankt voor het vertrouwen dat we de voorbije 11 jaar hebben mogen genieten.

Dankjewel.


Stop de Oven, vzw in vereffening