Analyse

Het grondig informeren van onze achterban is één van de kerntaken van vzw Stop de Oven. Naast artikels en nieuwsbrieven heeft dat geleid tot verschillende analyses van de vettere kluiven in het dossier.

Naast onze eigen analyses hebben ook anderen hun licht laten schijnen over dit dossier. Daarvan geven we U hieronder ook graag een overzicht mee.

Tot slot nodigen we U uit om uw eigen mening te vormen. Daarvoor stellen we tot slot de nodige informatie ter beschikken onderaan deze pagina.

[terug naar de inhoudstabel]

Analyse door Stop de Oven

Onderstaande lijst is chronologisch, de meest recente analyse staat onderaan.

[terug naar de inhoudstabel]

Analyse door anderen

Onderstaande lijst is chronologisch, de meest recente analyse staat onderaan.

[terug naar de inhoudstabel]

Oordeel zelf

U hoeft ons niet te geloven. We zijn ervan overtuigd dat wie het dossier uitpluist net zoals ons en vele andere tot de conclusie zal komen dat dit project niet deugd.

We bieden U alvast een overzicht van relevante documenten aan zodat U uw huiswerk kan maken.

[terug naar de inhoudstabel]

Milieueffectenrapport

[terug naar de inhoudstabel]

Eerste aanvraag stedebouwkundige vergunning

De eerste aanvraag tot stedebouwkundige vergunning werd bij de gemeente Kampenhout ingediend op 19 september 2011.

De aanvraag werd door de gemeente onvolledig verklaart, en er werd dus nooit een openbaar onderzoek georganiseerd.

[terug naar de inhoudstabel]

Tweede aanvraag stedebouwkundige vergunning

De tweede aanvraag tot stedebouwkundige vergunning werd bij de Vlaamse overheid ingediend op 20 oktober 2011, aan de hand van de zogenaamde bijzondere procedure.

Alle documenten van de tweede bouwvergunningsaanvraag:

Alle plannen van de tweede bouwvergunningsaanvraag:

 1. Kadasterplan - Situeringsplan - Opmetingsplan bestaande toestand - Terreinprofiel
 2. Inplantingsplan - Wegenis - Terreinprofielen
 3. Rioleringsplan
 4. Afbraakplan
 5. Grondplan Gelijkvloers
 6. Grondpan Verdieping Niveau 1
 7. Grondplan Verdieping Niveau 2
 8. Dakenplan
 9. Grondplan Kelder Niveau -1
 10. Grondplan Kelder Niveau -2
 11. Grondplan Kelder Niveau -3
 12. Snede A-A
 13. Snede B-B en C-C
 14. Gevelaanzichten Deel 1
 15. Gevelaanzichten Deel 1
 16. Aanzichten 3D Model
 17. Compartimenteringsplan
 18. Brandconcept
 19. Grondplan - Snede - Aanzicht van condensatoren

Deze vergunningsaavraag werd door de initiatiefnemers ingetrokken. Er werden 13.000 bezwaarschriften tegen ingediend.

[terug naar de inhoudstabel]

Derde aanvraag stedebouwkundige vergunning

Alle documenten van de tweede bouwvergunningsaanvraag:

Alle plannen van de tweede bouwvergunningsaanvraag:

 1. Kadasterplan - Situeringsplan - Opmetingsplan bestaande toestand - Terreinprofiel
 2. Inplantingsplan - Wegenis - Terreinprofielen
 3. Rioleringsplan
 4. Afbraakplan
 5. Grondplan Gelijkvloers
 6. Grondpan Verdieping Niveau 1
 7. Grondplan Verdieping Niveau 2
 8. Dakenplan
 9. Grondplan Kelder Niveau -1
 10. Grondplan Kelder Niveau -2
 11. Grondplan Kelder Niveau -3
 12. Snede A-A
 13. Snede B-B en C-C
 14. Gevelaanzichten Deel 1
 15. Gevelaanzichten Deel 1
 16. Terreinprofiel 1, 2 en 3
 17. Compartimenteringsplan
 18. Brandconcept
 19. Grondplan - Snede - Aanzicht van condensatoren

Tegen deze vergunningsaavraag werden 26.760 bezwaren ingediend. Een Belgisch record.

De vergunning werd geweigerd, mede doordat ze in strijd was met het Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan (PRUP).

[terug naar de inhoudstabel]

Beleid en ruimtelijke ordening

[terug naar de inhoudstabel]