Stand van zaken

  • De Raad van State heeft het PRUP vernietigd en er kan opnieuw een vergunning worden aangevraagd
  • Wanneer dat gebeurd zullen wij weer ten strijde trekken
  • Intussen werkt de provincie aan een nieuw PRUP
  • Als we de vergunning kunnen tegenhouden tot het nieuwe PRUP in voege komt zijn we weer gerust.

De Raad van State heeft het PRUP vernietigd en er kan opnieuw een vergunning worden aangevraagd

Het PRUP Kampenhout-Sas schept een wettelijk kader waarbinnen de komst van een afvalverbrandingsoven op Kampenhout-Sas onmogelijk is.

Het PRUP was in voege sinds begin 2013, maar werd in de loop van 2014 door de Raad van State vernietigd.

Dat komt omdat het PRUP werd opgesteld via een procedure die door het Grondwettelijk Hof is vernietigd. Hierdoor heeft de Raad van State het PRUP ook vernietigd.

[terug naar de inhoudstabel]

Wanneer dat gebeurd zullen wij weer ten strijde trekken

We bevinden onss weer in dezelfde situatie als voor 2013. De initiatiefnemers kunnen op elk ogenblik een vergunningsaanvraag indienen.

Wanneer dat gebeurd zullen we, net als toen, weer onze strijdbijl opgraven en ze bekampen met alles wat los en vast hangt.

Het zou de vierde keer zijn dat ze een vergunning aanvragen. De voorbije drie keer hebben we heb telkens kunnen stoppen, dus al wat we moeten doen is op doen wat we toen hebben gedaan.

[terug naar de inhoudstabel]

Intussen werkt de provincie aan een nieuw PRUP

De provincie werkt aan een nieuw PRUP dat de komst van een verbrandingsoven opnieuw onmogelijk moet maken.

Dat nieuwe PRUP werd eind februari door de provincie voorlopig vastgesteld.

Helaas geeft ons dat geen zekerheid, daarvoor moet het PRUP definitief goedgekeurd zijn.

De eerste stap naar de goedkeuring is het openbaar onderzoek. Dat loopt van 3 april tot en met 1 juni 2015.

[terug naar de inhoudstabel]

Als we de vergunning kunnen tegenhouden tot het nieuwe PRUP in voege komt zijn we weer gerust

Vergunningen tegenhouden zijn uiteraard maar een tijdelijke oplossing.

Op termijn zal het nieuwe PRUP opnieuw de komst van een verbrandingsoven op Kampenhout-Sas onmogelijk maken.

Op dat ogenblik valt het doek (weer) over de verbrandingsoven van Kampenhout. Hopelijk voorgoed.

[terug naar de inhoudstabel]